Της Αναστασίας Μοσχοβάκη

Τα λευκά αιμοσφαίρια, είναι σημαντικά για την ομαλή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος του οργανισμού. Το ανοσοποιητικό σύστημα έχει ζωτική σημασία για την αποτελεσματική άμυνα έναντι του stress και των λοιμώξεων καθώς και την προστασία έναντι χρόνιων νοσημάτων, όπως αλλεργιών, καρκινωμάτων, αυτοάνοσων νοσημάτων ή ακόμα και συνδρόμων χρόνιας κόπωσης.

Η παραγωγή των λευκών αιμοσφαιρίων γίνεται από το μυελό των οστών και από τα λεμφικά όργανα που εντοπίζονται στους λεμφαδένες, το σπλήνα, τον θύμο, τις αμυγδαλές, τους λεμφικούς σχηματισμούς του εντέρου και άλλων περιοχών.

Τα λευκά αιμοσφαίρια μεταναστεύουν από την κυκλοφορία σε ιστούς, που έχουν αλλοιωθεί ή φλεγμαίνουν και απομακρύνουν τα αλλοιωμένα κύτταρα. Κάθε βλαπτικός παράγοντας, ακόμη και το απλό stress ή η ίωση μπορεί να προκαλέσει παροδικά διαταραχή των λευκών αιμοσφαιρίων και να διαταράξει τα αποτελέσματα του check up. Οι διαταραχές αυτές κύρια είναι ποσοτικές, εκδηλώνονται δηλαδή κυρίως ως λευκοπενία (χαμηλά λευκά) ή λευκοκυττάρωση (υψηλά λευκά).

Λευκοπενία
Χαμηλά λευκά αίματος προκαλεί μια ποικιλία παραγόντων και νοσημάτων όπως έντονο stress, φάρμακα, τοξίνες, παράγοντες διατροφής, λοιμώξεις, αιματολογικά νοσήματα, νοσήματα λεμφικού ιστού, ηπατικά νοσήματα.

Τα λευκά μειώνονται είτε λόγω μειωμένης παραγωγής (π.χ. βλάβη μητρικού κυττάρου από φάρμακα), είτε λόγω αυξημένης αταστροφής

στην περιφέρεια (π.χ. ύπαρξη παθολογικών αντισωμάτων, που τα καταστρέφουν). Όταν ο παθολογικός παράγοντας που προκαλεί λευκοπενία είναι παροδικός, η λευκοπενία προοδευτικώς αποκαθίσταται, όταν ο παθολογικός παράγοντας δρα χρονίως, η λευκοπενία εγκαθίσταται σε χρόνια βάση.

Η χρόνια λευκοπενία πολλές φορές συνοδεύεται από συχνές λοιμώξεις λόγω μειωμένης λειτουργίας του ανοσοποιητικού. Ορισμένα άτομα έχουν ιδιοσυγκρασιακή λευκοπενία, χωρίς παθολογικό υπόστρωμα.

Λευκοκυττάρωση
Υψηλά λευκά αίματος προκαλεί μια ποικιλία παραγόντων και νοσημάτων όπως το επίμονο stress, οι μεταβολικές διαταραχές, ορισμένοι παράγοντες διατροφής, φάρμακα, αιματολογικά νοσήματα, λοιμώξεις, καρκινώματα. Όταν ο παθολογικός παράγοντας που προκαλεί λευκοκυττάρωση είναι παροδικός, η λευκοκυττάρωση προοδευτικώς αποκαθίσταται, όταν ο παθολογικός παράγοντας δρα χρονίως, η λευκοκυττάρωση εγκαθίσταται σε χρόνια βάση.

Οι μηχανισμοί περιλαμβάνουν την αύξηση της παραγωγής των λευκών για την αντιμετώπιση των αυξημένων κυτταρικών βλαβών, καθώς και την αυξημένη απελευθέρωση της εφεδρείας των λευκών λόγω παραγωγής ορμονών όπως κατεχολαμινών.

Στα αιματολογικά κακοήθη νοσήματα, η αύξηση οφείλεται σε κακοήθη, ανεξέλεγκτη  υπερπαραγωγή λευκών αιμοσφαιρίων, λόγω κακοήθους εκτροπής μητρικών κυττάρων.


Η κα. Αναστασία Μοσχοβάκη είναι Ιατρός, Ειδική Παθολόγος
http://anastasiamoschovaki1.blogspot.com